අද (28) රාතිය තුළ විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන කාලයක් පැයක් දක්වා අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව දන්වා තිබේ.

නොරොච්චෙලේ බලාගරයේ යළි ක්‍රියාත්මක වීම හා විදුලි ඉල්ලුම අඩුවීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

 

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්