ඉදිරි කාල සීමාවේදී මාස තුනකට වඩා ජල බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හරින රාජ්‍ය ආයතනවලින්, 2.5% ප්‍රමාද ගාස්තුවක් අය කිරීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙන බව එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී පියල් පද්මනාත මහතා පවසයි.

මීට පෙර ජල බිල්පත ගෙවිම් පැහැර හරින රාජ්‍ය ආයතන වලින් ප්‍රමාද ගාස්තුවක් අය නොකළ බවත් ඉදිරියේදී ඇති කරගන්නා එකඟතා අනුව, මාස දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් ජල බිල්පත් නොගෙවා පැහැර හරින මන්ත්‍රී නිල නිවාසවල ජල සැපයුම විසන්ධි කිරීමට ද උපදෙස් දී ඇති බවත් පියල් පද්මනාත මහතා සඳහන් කරයි.

මේ වන විටත් ජල බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හැර ඇති මන්ත්‍රිවරුන්ගෙන් එම හිඟ මුදල් අය කර ගැනීම පිළිබඳව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා, කතානායකවරයා වෙත ලිඛිතව දැනුම්දී ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්