ඩීසල් හා පෙට්‍රල් කිසිදු හිඟයකින් තොරව දිවයිනපුරා බෙදා හැරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.

ඉන්ධන බෙදාහැරීම සීමා කිරීමට ද කටයුතු කර නොමැති බව ඔවුන් කියා සිටී.

දෛනිකව පෙට්‍රල් මෙට්‍රික් ටොන් 3000 ක් සහ ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 4000 ක් දිවයිනපුරා බෙදා හැරීමට කටයුතු කරමින් ඇති බවත් ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 30,000 ක් ගොඩබෑම මේ වනවිට අවසාන අදියරේ පවතින බවත් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ නිලධාරින් කියා සිටී.

අද(27) පස්වරුව වනවිට තවත් ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 37,300 ක් ගොඩබැමේ කටයුතු ආරම්භ කරන බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්