කොළඹ ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක ඉන්ධන පිරවුම්හල් රැසක් තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ ඉන්ධන තොග නොලැබීම නිසා වෙනි.

ඒ අනුව දින 3ක පමණ සිට නැවත වරක් ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල රථවාහන පෝලිම් නිර්මාණය වී ඇති බවත් මෙලෙස නැවත ඉන්ධන පෝලිම් ඇතිවිමට හේතුව ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත ලබා දෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු විම බවත් ඛණිජ තෙල් බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමය සදහන් කරයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්