වත්මන් ලෝක නායකයින් අතරින් බලවත්ම නායකයා දැනට ශ්‍රී ලංකාව පාලනය කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ (එජාප) සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා සදහන් කරයි.

මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ වත්මන් ලෝක නායකයින්ගේ ලැයිස්තුවේ බලවත්ම නායකයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පිළිගෙන ඇති බවයි.

මහජනතාවට අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන්ගේ මහජන විරෝධතා තුළින් ක්‍රමවේද වෙනසක් බව පෙන්වා දුන් ඔහු, ඔවුන් ඉල්ලා සිටින වෙනස ඇති කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට හැකියාව ඇති බව ඔහු කියා සිටී.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්