ලබන සැප්තැම්බර් 07 වනදා ඇපල් සමාගමේ iPhone 14 දුරකතනය එළිදක්වන බව ඇපල් සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

එය වෙළඳපොළෙන් මිළදී ගත හැක්කේ සැප්තැම්බර් 16 වනදා සිට එදින බවත් Apple විසින් නව Apple Watch මාදිලි තුනක් ද දියත් කිරීමට සූදානම් වේ බවත් වාර්තා වේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්