හෙට (26) සිට පෞද්ගලික බස් ධාවනය අඩුවිය හැකි බව වාර්තා වේ.

ඒ පිළිබද අදහස් දක්වමින් පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා සදහන් කලේ ඉන්ධන නොමැතිකම හේතුවෙන් පෞද්ගලික බස් ධාවනය 50%කටත් වඩා අඩුවිය හැකි බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්