සුපිරි ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විරාට් කෝලි හට මෙවර ආසියානු කුසලාන තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට සිදුව ඇත.

 

මැණික් කටුවේ ඇති වූ අබාධයක් හේතුවෙන් ඔහුට මෙලෙස ඉවත් වීමට සිදුව ඇති අතර, ඔහු වෙනුවට ඉන්දීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරග වැදීම සඳහා ෂුබ්මාන් ගිල් ව කැඳවා තිබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්