තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රුසියාව බලා යන තැපැල් භාණ්ඩ බාර ගැනීම අද (25) සිට ආරම්භ කර ඇත.

 

මෙරටින් රුසියාව වෙත යන සෘජු ගුවන් සේවයක් නොමැති කම හේතුවෙන් මාස තුනකට අධික කාලයක් පුරාවට රුසියාව වෙත යවන තැපැල් භාණ්ඩ බාර ගැනීම සිදු නොකළ අතර, මේ වන විට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඒ සඳහා පෞද්ගලික ගුවන් සමාගමක් තෝරා ගෙන තිබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්