ඇමරිකානු ජනාධිපති විසින් එරට පුරවැසියන්  හට ඉගනීම සඳහා ලබා දුන්  ශිෂ්‍ය ණය කපා හැරීමට තීරණය කර ඇත.

 

මේ පිළිබඳව දක්වමින් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටින්නේ, වාර්ෂික ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 125,000 ට අඩුවෙන් ලබන ඇමරිකානු පුරවැසියන් විසින් ලබා ගෙන ඇති ශිෂ්‍ය ණය ඩොලර් 10,000 තෙක් කපා හැරීමට නියමිත බවයි.

මේ වන විට පළවී ඇති වාර්තාවන්ට අනුව ඇමරිකානුවන් මිලියන 43 ක් විසින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.6 ක පමණ අධ්‍යාපන ණය ප්‍රමාණයක් ගෙවීමට ඇති අතර, එම ප්‍රමාණයෙන් 20% ක් පමණ ඩොලර් 10,000 ට අඩුවෙන් ලබාගෙන ඇති ණය වේ.

 

එමෙන්ම මේ පිළිබඳව දක්වමින් ඇමරිකානු මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටින්නේ දැඩි ආර්ථික දුශ්කරතා ඇති පුද්ගලයන්ගේ අධ්‍යාපන ණය ඩොලර් 20,000 දක්වා කපා හැරීමට නියමිත බවයි.

 

ඇමරිකානු පුරවැසියන්ගේ අධික ණය කන්ද අඩු කිරීම සඳහා එරට ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්