මෙරටට පැමිණි සිටින ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයන් හා මහ බැංකු අධිපති අතර සාකච්ඡා මේ වන විට ආරම්භ වී ඇත.

 

මහ බැංකු පරිශ්‍රයේ පවතින මෙම සාකච්ඡා සඳහා මෙරට පාර්ශවයෙන්, මහ බැංකු අධිපතිට අමතරව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙරට නේවාසික නියෝජිතවරයා හා මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා එක් වී සිටියි.

 

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයන් එළඹෙන 31 වනදා දක්වා මෙරට රැඳී සිටීමට නියමිතයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්