ගාලුමුවදොර අරගලය තුළ සිවිල් ක්‍රියාකාරියෙකු වශයෙන් කටයුතු කළ සේනාධි ගුරුගේ පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත.

 

ගාලු මුවදොර අරගල භූමිය තුළදි බුද්ධි නිලධාරින් දෙදෙනෙකුට පහර දීමේ සිදුවීමකට අදාළව ඔහු මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්