මෙරට LGBTQ ප්‍රජාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම අරමුණ කරගනිමින් දණ්ඩ නීතී සංග්‍රහය සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන පනත් කෙටුම්පතක් අද (24) ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දී ඇත.

 

අදාළ පනත් කෙටුම්පත ඊයේ (23) පුද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් වශයෙන් , පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතීඥ ප්‍රේමනාත් සී දොළවත්ත මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

 

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව දක්වමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදි LGBTQ ප්‍රජාවගේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් පවා උල්ලංඝනයට ලක් වන තත්වයක් තුළ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සීමා කිරීමට පනවා ඇති නීති රීතී සංශෝධනය කළ යුතු බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්