අඹ ගෙඩි තුනක් හා මල් මාලයක් රුපියල් ලක්ෂ 10 කට වෙන්දේසි වූ අවස්ථාවක් පිළිබඳව වවුනියාව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

 

වවුනියාව ගනේෂපුරම් ශ්‍රී සිත්තිවිනායගර් කෝවිලේ පැවති තිරුවිලා දේව මෙහෙය උත්සව අවස්ථාව අතරතුරදී මෙම සිදුවීම සිදු වී ඇති අතර එහි පැවති වෙන්දේසි භාණ්ඩ අතර තිබූ අඹ ගෙඩි තුනක් හා මල් මාලයක් එලෙස රුපියල් ලක්ෂ 10 ක මුදලකට වෙන්දේසි වි ඇත.

 

ගනේෂපුරම් ප්‍රදේශයේ පදිංචි සබරිරාජන් නමැති දරුවකු විසින් ලක්ෂ 10 ක ලංසුවක් ගෙවා මෙම මල් මාලය හා අඹ ගෙඩි තුන ලබා ගෙන ඇති අතර, ඒ සඳහා ඔහුට මූල්‍යමය දායකත්වය සපයා ඇත්තේ ඔහුගේ විදෙස්ගත ඥාතියෙකු හා දෙමව්පියන් විසිනි.

 

මෙම ලක්ෂ 10 කෝවිලේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා බවට එහි පූජකවරුන් විසින් දැනුම් දී ඇති අතර, අදාළ වෙන්දේසිය අවසානයේ කෝවිලේ පූජකවරුන් විසින් ලක්ෂ 10 ක ලංසුවක් ගෙවූ දරුවා හට විශේෂ පූජාවක් පවත්වා ඇත.

 

Source : Lankadeepa

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්