ලබන මස පැවැත්වීමට නියමිත පක්ෂ මහ සමුළුවේදී ‍ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමු‍ණේ තනතුරුවල වෙනසක් සිදු කරන බව එහි ප්‍රධාන ලේකම් නීතිඥ සාගර කාරියවසම් මහතා පවසයි.

දැනට පක්ෂයේ ප්‍රධාන පෙළේ තනතුරු දරණ පුද්ගලයින් පසුගිය කාලසීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකා ‍පොදුජන පෙරමුණ පක්ෂයක් ලෙස ගනු ලැබූ දේශපාලන තීන්දුවලට එරෙහිව යමින් කටයුතු කළ බැවින් එම තනතුරුවලින් ඉවත් කිරීමට ද එහිදී කටයුතු කරන බව ඔහු කියා සිටී.

පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ ඡන්ද විමසීමේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පක්ෂයක් ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහය දැක්වීමට තීරණය කළ ද පක්ෂයේ සභාපති මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස්, භාණ්ඩාගාරික ඩලස් අලහප්පෙරුම යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් ඊට එරෙහිව වෙනත් මතයක පිහිටා කටයුතු කොට තිබුණි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්