ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ රූපවාහිනී ආයතනයක් වන NDTV (New Delhi Television) ආයතනයේ බහුතර කොටස් ප්‍රමාණයක් ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙකු වන ගෞවුතම් ආදානී (Adani Group) විසින් මිලදී ගැනීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඒ පිළිබද අදහස් දක්වමින් NDTV ආයතනයේ මුල් හිමිකරුවන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අදානි සමාගම තම එකඟතාවයකින් තොරව එම මිලදී ගැනීම් සිදු කර ඇති බවය.

ඒ අනුව NDTV සමාගමේ සියයට 29.18ක කොටස් ප්‍රමාණයක් මිලදී ගත් බවත් පිළිගත් රෙගුලාසි යටතේ එහි තවත් සියයට 26ක කොටස් මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවත් ද අදානි සමාගම ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ගුවන් තොටුපළ සහ වරායන් මෙහෙයුම්, බලශක්ති උත්පාදනය සහ සම්ප්‍රේෂණය, ගල් අඟුරු සහ ගෑස් වෙළඳාම යන ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින ප්‍රසිද්ධියේ ලැයිස්තුගත සමාගම් හතකින් සමන්විත Adani Group හි වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය ඩොලර් බිලියන 150 ඉක්මවයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්