ලංකා සතොස භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

 

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් එහි සභාපති පසඳ යාපා අබේවර්ධන සඳහන් කර සිටියේ, පාරිභෝගියන් හට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රැසක මිල අඩු කිරීමට ලංකා සතොස විසින් තීරණය කළ බවයි.

 

ඒ අනුව මිල අඩුවන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ.

  • ආනයනික සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 21 කින් අඩුවන අතර එහි නව මිල රුපියල් 194 ක් වේ.
  • පරිප්පු කිලෝවක් රුපියල් 25 කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 460 ක් වේ.
  • දුඹුරු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 2 කින් අඩුකර ඇති අතර, එහි නව මිල රුපියල් 310 කි.
  • ආනයනික නාඩු හාල් කිලෝවක් රුපියල් 2 කින් අඩු කර ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 198 කි.
  • හාල්මැස්සො කිලෝවක් රුපියල් 25 කින් අඩු කර ඇති අතර එහි නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 1375 ක් ලෙසිනුයි.

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්