2023 වර්ෂයේ මෙරට පාසල් ළමුන්ගේ නිල ඇඳුම් අවශ්‍යතාවයෙන් කොටසක් සඳහා දායකත්වය සැපයීමට චීන රජය එකඟ වී ඇත.

 

කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට එක් වෙමින් ඒ බව සඳහන් කළ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ මෙරට රජයේ ඉල්ලීමකට අනුව චීන බලධාරීන් ඒ සඳහා එකඟ වී ඇති බවයි.

 

ඒ අනුව පාසල් දරුවන් අතර බෙදා දීම සඳහා අවශ්‍ය ඉතිරි රෙදි ප්‍රමාණය දේශීය සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ලබා ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව කියා සිටි අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කරන්නට යෙදුනේ, මේ වසර අවසන් වන විට ඉදිරි වසර සඳහා අවශ්‍ය වන නිල ඇඳුම් රෙදි දරුවන් වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්