සියළු විශ්ව විද්‍යාල එළඹෙන සැප්තැම්බර් මස සිට යළි විවෘත කිරීම්ට තීරණය කර තිබේ .

 

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර, ඒ පිළිබඳව දක්වමින් එහි සභාපති සම්පත් අමරතුංග මහතා සඳහන් කර සිටියේ එළඹෙන සැප්තැම්බර් අග වන විට සියළුම විශ්වවිද්‍යාල වල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි කරගෙන යෑමට සැලසුම් කරන බවයි.

 

එමෙන්ම දේශනවලට සහභාගි වීමට අපහසුතා ඇති සිසුන් හට එම දේශන වලට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සහභාගී වීමට අවස්ථාව සලසා දෙන බවද ඔහු විසින් සඳහන් කරන්නට යෙදුනි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්