ඔක්තෝබර් මස 31 ට මැතිවරණයක් පැවැත්වුවහොත් මෙරට පුද්ගලයන් ලක්ෂ 3 කට පමණ ජන්දය අහිමි වීමේ අවධානමක් පවතිනව බවට මැතිවරණ කොමිසම විසින් සඳහන් කර ඇත.

ජන්ද නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධනයට අදාළ ජන්ද නාම ලේඛන සහතික කිරීම ඔක්තෝබර් 31 සිදු කරන බැවින් මෙවැනි තත්වයකට මුහුණ පෑමට සිදු විය හැකි අතර එය එසේ සිදු වුව හොත් මෙම වසර තුළ ජන්ද නාම ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ලැබී ඇති නම් ඇතුළත් කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.

නමුත් මේ පිළිබඳව දක්වමින් අද දෙරණ මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටින්නේ, ඔක්තෝම්බර් මස 31 වන දිනට පෙර කිසිදු ජන්දයක් පැවැත්වීම සඳහා දේශපාලනික සූදානම් නොමැති බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්