ත්‍රී රෝද රථ ඇතුළු සියළුම මගී ප්‍රවාහන සේවාවන් කිරීම සඳහා නියමනය කිරීමේ බලය ජාතික ගමනා ගමන කොමිසමට පැවරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ පිළිබඳව දක්වමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන සඳහන් කර සිටියේ ගාස්තු තීරණය කිරීම මෙන්ම ඊට අදාළ සියළු කටයුතු නියාමනය කිරීම සඳහා ජාතික ගමනා ගමන කොමිසමට බලය පැවරීම සම්බන්ධව අදාළ පනත් සංශෝධන කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිව හිමිව ඇති බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්