තුර්කියේ සිදුවූ මාර්ග අනතුරු දෙකක් හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 32 දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.

බස් රථයක් මාර්ගයේ ගැටීමෙන් එක් අනතුරක් සිදුව ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 16 දෙදෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව 21 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇත.

අනෙක් අනතුර පිළිබඳව වාර්තා කරමින් විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ ට්‍රක් රථයක් මාර්ගයේ ගමන් ගත් පිරිසකගේ ගැටීම හේතුවෙන් සිදුවී ඇති මෙම අනතුරින් පුද්ගලයන් 16 දෙනෙකු මිය ගොස් 29 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්