ඉදිකරමින් පවතින මහල් ගොඩනැගිල්ලකින් ඇඳවැටීමෙන් පුද්ගලයෙකු මියගොස් තිබෙන බව වාර්තා වේ.

කොල්ලුපිටිය 19 වැනි පටුමගේ ඉදිකරමින් පවතින අදාළ ගොඩනැගිල්ලේ 16 වන මහලෙන් 6 වැනි මහලට වැටීමෙන් ඔහු මියගොස් ඇති අතර හදිසි අවස්ථාවක් සඳහා බිම් මහලට පැමිණීමට උත්සාහ කිරීමේදී ඔහු එම අනතුරට මුහුණපා ඇති බව පොලීසීය පවසයි.

මියගොස් ඇත්තේ කොස්වත්තේ පදිංචි 31 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්