අද (21) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි භූමිතෙල් මිල රුපියල් 253 කින් ඉහළ දැමීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව භූමිතෙල් ලීටරයක නව මිල වනුයේ රුපියල් 340 කි.

මීට පෙර භූමිතෙල් ලීටරයක් පැවතියේ රුපියල් 87 ක මුදලකටයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්