බිත්තර බෙදාහැරීමේ කටයුතු අත්හිටවූ බව, සමස්ත ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සංගමය පවසයි.

ඒ බිත්තර සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් පැනවීමට විරෝධය පළ කරමින්.

පාඩු ලබමින් බිත්තර බෙදාහැරීම සිදුකළ නොහැකි බව එහි සභාපති, අජිත් ගුණසේකර මහතා සදහන් කරයි.

පෙරේදා (19) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බිත්තර සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් පැනවූ අතර සුදු බිත්තරයක් සඳහා රුපියල් 43 ක උපරිම සිල්ලර මිලකුත් දුඹුරු හා රතු පැහැති බිත්තරයක රුපියල් 45 උපරිම සිල්ලර මිලකුත් පනවා තිබේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්