දීපව්‍යාප්තව කළ වැටලීම්වලදී නියමිත ගාස්තුව ඉක්මවා මුදල් අය කළ පෞද්ගලික බස්රථ 100 කට අධික සංඛ්‍යාවකට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත් බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඒ පිළිබද අදහස් දක්වමින් එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ආචාර්ය නිලාන් මිරැන්ඩා මහතා කියා සිටියේ, ඔවුන්ට එරෙහිව නියමිත ගාස්තුවට වැඩියෙන් අය කිරීම, මිල ප්‍රදර්ශනය නොකිරීම හා ප්‍රවේශපත් නිකුත් නොකිරීම යන චෝදනා යටතේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි.

එවැනි සිදුවීම් පිළිබඳ විමර්ශන තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව කියා සිටි ඔහු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරී මගින්ද වැටලීම් ක්‍රියාත්මක බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්