මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් උතුරු පළාතේ සංචාරයක නිරතව ඇත.

මේ පිළිබඳව දක්වමින් අද දෙරණ වාර්තා කර සිටින්නේ එම දූත පිරිස ඊයේ (20) උතුරු පළාතේ සංචාරයක නිරත වූ බවයි.

මෙම සංචාරය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධනය පිළිබඳව සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයේ ආසියානු පැසිපික් කලාප භාර නිලධාරි ඩේවිඩ් මැකලන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්වී ඇති අතර එහිදී යාපනය මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයා හා අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුල්වල ඥාතීන් සමග සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්