රසට කන්න කවුද අකමැති.
ඕනෑම ආහාරයක් පිසීමේදී ආහාරයේ රසයත් සුවඳත් පෝෂණයත් වෙනුවෙන් විවිධ වූ කුළුබඩු ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරමින් සාදාගන්නා පහේ වර්ග ආහාර සඳහා යොදා ගන්නට කොයි කවුරුත් අමතක කරන්නේ නැහැ.ඒ නිසාම බොහෝ අය මෙම පහේ වර්ග වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගත්තද යම් අවස්ථාවන්හිදී ඒවායෙන් ආහාරයට නියම රසයක් පදමක් එක් නොවන්නට පුළුවනි.

එසේ නම් අද අප සූදානම් වන්නේ ඕනෑම ව්‍යංජනයක් සඳහා එකිනෙකට වෙනස් වු රසයන්ගෙන් යුත් පහේ වර්ග 5ක් ඉතාමත් පහසුවෙන් නිවසේදීම සාදාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ඔබට අවබෝධයක් ලබා දීමටයි.

මසාලා පව්ඩර්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
▪️උළුහාල් මේස හැඳි 02
▪️සූදුරු මේස හැඳි 02
▪️මහදුරු මේස හැඳි 02
▪️කොත්තමල්ලී ඇට මේස හැදි 04
▪️කහ කුඩු මේස හැඳි 01
▪️කුරුඳු මේස හැඳි 01
▪️කරාබු නැටි මේස හැඳි 1/2
▪️එනසාල් මේස හැඳි 1/2
▪️කරපිංචා කොල මේස හැදි 1/2
▪️පොඩියට කැපූ රම්ප කොල මේස හැඳි 1/2
▪️වසාවාසි මේස හැඳි 1/4
▪️අමු ඉඟුරු මේස හැඳි 1/4

සාදන ආකාරය

පලමුව මහදුරු ටික විනාඩි දෙකක් කබලේ බැද ගන්න.දැන් උළු හාල්, සූදුරු, කොත්තමල්ලි ඇට, කුරුඳු පොතු , කරාබු නැටි , එනසාල් , කරපිංචා සහ රම්ප ටික ගෙන වෙන වෙනම හරියටම විනාඩියක් අඩු ගින්දරේ කබලේ බැද පසෙකින් තබා ගන්න.දැන් පොඩියට කපා ගත් අමු ඉඟුරු සහ වසාවාසි ටික එකට දමා කබලේ බැද ලිපෙන් බාගෙන සියල්ල නිවෙන්න තබාගන්න.සියල්ල හොඳින් නිවුනු පසු සියළුම අමුද්‍රව්‍ය ග්‍රයින්ඩර් එකට දමා හොඳින් කුඩු කරගන්න.

අමු පහේ


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
▪️සූදුරු 100g
▪️මහදුරු 50g
▪️කොත්තමල්ලි ඇට 100g
▪️කරදමුංගු 2-3
▪️කරපිංචා මිටක්
▪️උළුහාල් තේ හැඳි 01
▪️කරාබු නැටි 2-3
▪️කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්

සාදන ආකාරය

මේ සියලුම ද්‍රව්‍ය වෙන වෙනම යන්තමින් කබලේ බැද ග්‍රයින්ඩර් එකට දමා හොඳින් කුඩු කරගන්න.

බැදපු තුන පහ


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

▪️සූදුරු 100g
▪️කොත්තමල්ලි ඇට 200g
▪️අබ ඇට 25g
▪️මහදුරු 25g
▪️වියලි මිරිස් කරල් 6-7
▪️ගම්මිරිස් ඇට 50g
▪️කරදමුංගු, කරාබු නැටි 2-3
▪️කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
▪️කැකුළු හාල් මේස හැඳි 02
▪️කරපිංචා මිටක්
▪️ රම්පෙ කැබැල්ලක්

සාදන ආකාරය

වියලි මිරිස් කරල් සහ අබ වෙන වෙනම බැද පසෙකින් තබා ගන්න.දැන් එම බඳුනටම තෙල් ස්වල්පයක් දමා අනිත් සියළුම අමුද්‍රව්‍ය දමා රන්වන් පාට වනතුරු බැද ගන්න.මේ සියල්ල ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දමා හොඳින් කුඩු කරගන්න.

බැදපු මිරිස් කුඩු


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

▪️වියලි මිරිස් කරල් 250g
▪️කොත්තමල්ලි ඇට 70g
▪️මහදුරු 15g
▪️සූදුරු 20g
▪️ගම්මිරිස් 25g
▪️උළුහාල් 10g
▪️කැකුළු හාල් 10g
▪️අබ ඇට 05g
▪️කරාබු නැටි 15g
▪️කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
▪️එනසාල් 4-5
▪️කරපිංචා මිටක්
▪️රම්ප කැබැල්ලක්
▪️සේර කැබැල්ලක්

සාදන ආකාරය

පලමුව කැකුළු හාල් ටික ලාවට රන්වන් පාට වන තෙක් බැද ගන්න.එයටම උළුහාල් සහ අබ ඇට ටික දමා විනාඩියක් පමන බැද පසෙකින් තබා ගන්න. මේ ආකාරයටම කොත්තමල්ලී , සූදුරු, මහදුරු ටිකත් වෙන වෙනම් ටික වේලාවක් බැද පසෙකින් තබා ගන්න .රම්පෙ, කරපිංචා, සේර වෙන වෙනම ටික වේලවක් කබලේ බැදගන්න.දැන් සෝදා වියලා ගත් මිරිස් කරල් ටිකේ නැටි ඉවත්කර පොඩියට කතුරකින් කපා ගන්න.මේ සියල්ල එකට දමා ග්‍රයින්ඩර් කර ගන්න.

මස් කරි තුනපහ


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
▪️කොත්තමල්ලි ඇට 100g
▪️අබ 100g
▪️සූදුරු 100g
▪️මහදුරු මේස හැඳි 02
▪️උළුහාල් මේස හැඳි 01
▪️ගම්මිරිස් මේස හැඳු 01
▪️කැකුළු හාල් මේස හැඳි 02
▪️පරිප්පු මේස හැඳි 02
▪️උඳු ඇට මේස හැඳි 02
▪️සුදු ළූනු බික් 10
▪️අමු ඉඟුරු කැබැල්ලක්
▪️කරපිංචා මිටක්
▪️සේර කැබැල්ලක්
▪️රම්ප කැබැල්ලක්
▪️වසාවාසි ස්වල්පයක්
▪️සාදික්කා කැබැල්ලක්
▪️කරාබු නැටි 6-7
▪️කුරුඳු කැබැල්ලක්
▪️ගාගත් පොල් මිටක්

සාදන ආකාරය

මේ සියල්ලම වෙන වෙනම රන්වන් පාට වනතෙක් කබලේ බැද ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දමා හොඳින් කුඩු කරගන්න.

උපදෙස් –


ප්‍රවීණ සූපවේදීනී ඉයන්තිකා සිල්වා

සටහන – බිනාලි රාජපක්ෂ

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්