ලබන මාර්තු 25 වැනිදාට පෙර පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ලබන මස 20 වැනිදායින් පසු එය පවත්වන දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ බලය මැතිවරණ කොමිසමට පැවරෙන බවත් මේ වනවිට විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය වසරකින් දීර්ඝ කර ඇති අතර එම කාලය ලබන මාර්තු 25 වැනිදායින් අවසන් වීමට නියමිත බවත් එහි කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව දැනට පවතින ප්‍රතිපාදන මත මැතිවරණ කොමිසම විසින් මැතිවරණයක් පවත්වා ඊට පෙර පළාත් පාලන ආයතන සඳහා සභිකයින් තෝරාපත් කර ගත යුතු වන අතර මැතිවරණයෙන් පළාත් පාලන ආයතන 341 ක් සඳහා සභිකයින් තෝරාපත් කර ගැනීමට නියමිත බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්