2022 ඉන්දීය ජාතික විවෘත පැරා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දුර පැනීමේ ඉසව්වෙන් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට ජනනි ධනංජනා සමත් වී ඇත.

මීටර් 5.1 ක දක්ෂතාවයක් වාර්තා කරමින් ඇය මෙම සම්මානය හිමි කර ගත්තාය.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්