කොරියානු රජය විසින් මෙරට ශුරමිකයන් හට කොරියාවේ ධීවර ක්ශේත්‍රයේ රැකියා 1,047 ක් ලබා දීමට සහතික වී ඇත.

මේ පිළිබඳව දක්වමින් විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා කියා සිටියේ,කොරියානු මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ගිය අවස්ථාවේදී එහි මෙරට අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් මේ බවට සහතික වූ බවයි.

ඒ සඳහා වන කොරියානු භාෂා විභාගය එළඹෙන ඔක්තෝබර් මස පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඊට අමතරව මෙම වසරේ කොරියානු භාෂා විභාගය සඳහා පෙනී සිටි සිසුන් හට ලබන වසරේ වෙනත් ක්ශේත්‍රයකින් ඒ සඳහා මුහුණ දීමට අවස්ථාව හිමිවේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්