අද (19) සිට බස් රථවල ගමන් කිරීමේදී විද්යුත් කාඩ් පතක් මගින් ගෙවීම සිදු කිරීමේ ක්‍රමවේදයට ආදළ පූර්ව නියමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක බව ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි.

ඒ පිලීබද අදහස් දක්වමින් එහි සභාපති , නිලාන් මිරින්ඩා මහතා සඳහන් කළේ, මාකුඹුර බහුවිද ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයෙන් ආදළ පූර්ව නියමු ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බවයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්