ගාලු කොටුවේ ඉදිරි පරිපාලන කටයුතු ගාලු උරුමය පදනම යටතට පත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඊට අදාල ගිවිසුම් ගතවීම හෙට (20) සිදුවන බව පුරා විද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා පවසයි.

එමෙන්ම ගාලුකොටුව සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය මගින් ස්ථාපිත ප්‍රදර්ශන ගැලරි ජනතා අයිතියට පත්කිරීම ද හෙට සිදු කෙරෙනු ඇති අතර ගාලු උරුමය පදනම පරාක්‍රම දහනායක මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් ක්‍රියාත්මකයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්