හෙට (20) රාත්‍රි 11 සිට අනිද්දා (21) පෙරවරු 9 දක්වා කොළඹ ප්‍රදේශ දෙකකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව වාර්තා වේ.

මේ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය කියා සිටින්නේ කොළඹ 5 හා 6 යන ප්‍රදේශ දෙකට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි.

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් සඳහා මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන අතර එම කාලය තුළ කොළඹ 4 ප්‍රදේශයේ ජල සැපයුම අඩු පීඩනයක් සහිතව සිදු කරනු ලැබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්