හෝර්ටන්තැන්න රක්ෂිතයේ සැරිසරන ගෝන්නුන්ගෙන් සිරුරු කිහිපයක් නානුඔය අඹේවෙල ජලාශය මත පාවෙමින් තිබියදී සොයා ගෙන ඇත.

මෙම ජලාශයේ ධීවර කටයුතු කරන ධීවරයන් හට මෙම සිරුරු හමුවී ඇති අතර, ඔවුන් කියා සිටින්නේ මෙම සිරුරු නරක් වීම හේතුවෙන් ජලාශයද අපිරිසිදු වී ඇති බවයි.

වාර්තා වන ආකාරයට සතියක් තුළ ගෝන්නු දස දෙනෙකුගේ පමණ සිරුරු ජලාශය තුළ පාවෙමින් තිබියදී සොයා ගැනීමට හැකිව ඇති අතර, වනජීවී නිලධාරීන් හට මේ පිළිබඳව දැනුම් දුන්නද මෙතෙක් ඔවුන් මේ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා ඉදිරිපත් වී නොමැති බවට ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරයි.

මෙම ජලාශයේ ජලය තලවකැලේප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව විසින් පානීය සහ වගා අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කරන අතර, නමුත් මේ වන තෙක් ජලාශය පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සඳහා බලධාරීන් ඉදිරිපත් වී නොමැත.

මේ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා අප විසින් වන ජීවී කාර්යාලය හා සම්බන්ධ වීමට උත්සහ කළද ඔවුන් හා සම්බන්ධ වීමට නොහැකි විය.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්