බිත්තරයක් රුපියල් 5 ක ප්‍රමාණයකින් අඩු කිරීමට සමස්ත ලංකා බිත්තර නිශ්පාදකයන්ගේ සංගමය තීරණය කර ඇත.

මෙම මිල අඩු කිරීම එළඹෙන අගෝස්තු 22 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර, බිත්තරයක වෙළඳපොළ මිල මේ වන විට රුපියල් 50 ත් 60 ත් අතර පවති.

 

බිත්තර මිල අඩු වේhttp://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්