කැස්බෑව ප්‍රදේශයේ ඇළක තිබූ නාඳුනන මළ සිරුරක් හමුවී ඇත.

කැස්බෑව පොල්ගසෝවිට ප්‍රදේශයේ ඇළක තිබියදී මෙම මළ සිරුර සොයා ගැනීමට හැකිවී ඇති අතර, පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකයට ලද ඇමතුමකට අනුව සිදු කළ විමර්ශනයකින් අනතුරුව මෙම සිරුර සොයා ගෙන තිබේ.

මෙය උස අඩි 5 යි අඟල් 6 ක් පමණ වන පිරිමි පුද්ගලයකුට අයත් සිරුරක් වන අතර, සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්