කෘශිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් සහල් මිල අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් නිකුත් කරන සියළුම සහල් වර්ග වල මිල රුපියල් 5 කින් අඩු කෙරේ.

එම මිල අඩු කිරීම හෙට (16) සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත අතර, එලෙස මිල අඩු වන සහල් වර්ග වන්නේ, සුදු හා රතු කකුළු, සුදු හා රතු නාඩු, සම්බා, කීරී සම්බා යන වර්ගයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්