දෛනික විදුලි කප්පාදුව පැය 3 ක් දක්වා දීර්ඝ විය හැකි බවට විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනය කර ඇත.

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයෙ පළමු අදියරේ බිඳ වැටීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගැනීමට සිදුව තිබේ.

මෙම බිඳ වැටීම හේතුවෙන් ජාතික පද්ධතියට මෙගා වොට් 270 ක පමණ විදුලි ධාරිතාවයක් අහිමි වී ඇති අතර, මේ වන විට තාක්ෂණික නිලධාරීන් විසින් එම බිඳ වැටීම යථා තත්වයට පත් කිරීමට උත්සහ දරමින් සිටියි.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව දක්වමින් බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා විසින් කියා සිටින්නේ, යුගදනවි හා අනෙකුත් ඉන්ධන බලාගාර මගින් තත්වය කළමණාකරණ කිරීමට කටයුතු කරන බවය.

 

පවර් කට්http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්