නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ බිඳවැටීමක් වාර්තා වී ඇති බව බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා සදහන් කරයි.

විදුලි බලාගාරයේ තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය මේ වන විට දෝෂය හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් විදුලි බලාගාරයේ 2 වන ඒකකය නියමිත නඩත්තු කටයුතු සිදු කරමින් පවතින අතර 3 වන ඒකකය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්