තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය විසින්  නියමිත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක්   අනුගමනය නොකරමින් One Galle Face Tower හි 11 වන මහළේ කොටසක් අමාත්‍යාංශ කටයුතු සඳහා ලබා ගැනීම පිණිස Shangri-La සමූහ ව්‍යාපාරය සමඟ කුලී ගිවිසුමක් මුද්‍රා තබා ඇති බව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්පාදනය කරන ලද සාරාංශ වාර්තාවකින් අනාවරණය වී තිබේ.

 

මේ පිළිබඳව දක්වමින් Daily mirror පුවත්පත වාර්තා කර සිටින්නේ, සෘජුවම ජනාධිපතිවරයා යටතේ තිබූ තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශය විසින්  2021 ජූලි මාසයේදී මෙම කුලී දේපල මිලදී ගෙන ඇත්තේ, GoSL  අරමුදල් සපයන ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මත ලංසු ක්‍රියාවලිය ලෙස ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ අත්පොතෙහි දක්වා ඇති ජාතික තරඟකාරී ලංසු තැබීමේ (NCB) ක්‍රියාවලිය අනුගමනය නොකරමින් වන බවයි.

 

ඒ පිළිබඳව කළ විමසීමකදි තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන) ඒ.කේ.ආර් අලවත්ත මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ,  ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සිට කිලෝමීටරයක් ​​ඇතුළත කාර්යාල ඉඩක්  මිලදී ගන්නා ලෙස එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් තමාට උපදෙස් ලැබුණු බවය.

 

එහිදි ඔහු තව දුරටත් ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ 

“සම්මත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කිරීමට අපට වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ, කුලී ගිවිසුමත්  කෙටි දැනුම්දීමකින් සිදු කරේ.”

යනුවෙනි.

 

එමෙන්ම තව දුරටත් අනාවරණය වී ඇත්තේ වර්ග අඩි 7512 ක එම කාර්යාල අවකාශය සඳහා මසකට රුපියල් 1,878,000ක කුලියක් ගෙව්වද එම ඉඩන් 30% ක පමණ ප්‍රමාණයක් ප්‍රයෝජනයට ගෙන නොමැති බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

 

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්