අද (15) දිනය තුළ ඉන්ධන මිල සංශෝධන කිරීමට නියමිතව ඇත.

මීට පෙර ඉන්ධන මිල සංශෝධනයේදී සුපර් ඩීසල් මිල පමණක් සංශෝධනය වූ අතර, නව මිල සංශෝධනයන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර නිකුත් වේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්