පවතින ආණ්ඩුව අනිවාර්යෙන් කඩා වැටෙන බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා අනාවැකි පළ කරයි.

 

අද පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නට යෙදුනේ, වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් බලය අල්ලා ගෙන සිටින්නේ රුපියල අල්ලාගෙන සිටි ආකාරයට වන බැවින් ආණ්ඩුවේ කඩාවැටිම අනිවාර්යෙන්ම සිදුවන බවයි.

 

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුනේ පවතින ආණ්ඩුව කිසිදු ජනවරමක් හා ජන ප්‍රසාදයක් නොමැති ආණ්ඩුවක් බැවින්, තමාට ජනතා ප්‍රසාදය ඇති බව සහ තමන් ශක්තිමත් බව පෙන්වීමට ආණ්ඩුව උත්සාහ කළ ද එය අසාර්ථක බවය.

එමෙන්ම රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සඳහා විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය යම් හෙයකින් එකඟ වන්නේ නම් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා විපක්ෂයේ සහාය ලැබෙන බව කියා සිටි මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුනේ , එසේ නොමැතිව ඇති අමාත්‍ය ධූරයක් වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව වෙත යාමට තමා සූදානම් නොමැති බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්