ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් මෙරටට මුදල් ආධාරයක් පිරිනමා තිබේ.

ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 45,000 ක් වන එම ආධාර මුදල මෙරට ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වූ දරුවන්ගේ හා එම පවුල්වල සුබසාධනය වෙනුවෙන් වෙන් කිරීමට නියමිතයි.

ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම විසින් යුනිසෙෆ් ආයතනය හරහා එම ආධාරය පිරිනමා ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්