හදිසි නීතිය යොදා ගනිමින් අරගලකරුවන් පාලනය කිරීමක් සිදු නොවන බවට අග්‍රාමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියි.

කොස්ගම පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව අදහස් දක්වමින් මේ බව සඳහන් කර සිටි ඔහු තව දුරටත් කියා සිටියේ,හදිසි නීතිය පනවා ඇත්තේ රටේ එදිනෙදා කටයුතු පාලනය කිරීම සඳහා බවයි.

එහිදි ඔහු විසින් අවධාරණය කර සිටියේ එදිනෙදා රටේ නීතීය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පමණක් හදිසි නීතිය භාවිතා කරන බවයි.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්