ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ජනාධිපති කළ යුතු බවට වෘත්තීයවේදීන් සහ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන නවකයින් එකඟතාවකට පැමිණ ඇති බව හිටපු අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවසීය.

වංචාවෙන් දූෂණයෙන් තොර අයෙක් රට මෙහෙයවිය යුතු බවට රටම ඉල්ලා සිටින බවත් අලහප්පෙරුම මහතා එවැනි ගුණාංගවලින් යුක්ත බවත් ඉදිරි මාස 18 තුළ දේශපාලන හා ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීමට අලහප්පෙරුම මහතා සිය සැලසුම් ප්‍රකාශ කළ බවත් ඔහු කියා සිටී.

එමෙන්ම ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාට අවශ්‍ය ඡන්ද ප්‍රමාණයට වඩා ඡන්ද 20 ක් පමණ වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගත හැකි බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්