අග්‍රාමාත්‍යගෙන් විශේෂ පණිවිඩයක්

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ලැබ ඇත.

ඔහු සඳහන් කරන්නේ, තමන් ජනාධිපතිවරයා වෙත යෝජනා කළේ සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව නිර්මාණය කිරීම සඳහා බව ය.

රට තුළ පවතින ගැටලු සඳහා විසඳුම් සෙවීමට වත්මන් ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්වුණු වහා ම නව ආණ්ඩුවක් පත් කළ යුතු බව ඔහු එහි සඳහන් කර ඇත.

ඔහු අවධාරණය කරන්නේ, ආණ්ඩු පාලනයක් නොමැතිව රට ගෙන යාම වැරදි සහත බව ය.

පණිවිඩය පහත වීඩියෝවෙන් ,

https://youtu.be/01M5jZypZO8

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්