දැනට ආනයනය කර ඇති දුම්රිය මැදිරිවල තාක්ෂණික දෝෂ හදා වහාම ධාවනයට යොදවන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රවාහන නිලධාරින්ට අද උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබුවා.

ඉකුත් පාලන කාලයේ දී දුම්රිය මැදිරි කට්ටල 160ක් ඇණවුම් කර ඇති අතර ඉන් දැනට දුම්රිය මැදිරි 120ක් මෙරටට ගෙන්වා ඇති අතර එයින් ධාවනයට එක්කර ඇති මැදිරි සංඛ්‍යාව 40ක්.

මෙතෙක් ධාවනයට එක් නොකළ මැදිරි සියල්ල කඩිනමින් ධාවනයට යොදවන්නැයි ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කර සිටියේ.

ධාවනයේ යෙදවිය හැකි එහෙත් ධාවනයෙන් ඉවත් කර ඇති බස්රථ අලුත්වැඩියා කර කෙටි දුර ධාවනයට එක් කරන ලෙසත් ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා එයින් සපුරා ගැනීමට අවස්ථාව උදාවන බව ද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදි පෙන්වා දී ඇත.

පවතින සේවක අතිරික්තය බරපතළ ගැටලුවක් බව නිලධාරීන් මෙහිදී පෙන්වා දුන් අතර කිසිඳු සේවකයකු ඉවත් නොකොට නිසි පුහුණුවක් ලබා දී ඔවුන්ගේ සේවය ලබාගත හැකි ක්‍රමවේද කඩිනමින් සකස් කරන්නැයි ද ජනාධිපති මෙහිදි කියා සිටියේ.

ප්‍රවාහන, ප්‍රවාහන නියාමන බස්රථ සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශවල ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී ජනාධිපතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්