හැමදාමත් අන්තර්ජාලය කලඹන සුරූපි නිළි යුරේනි නොෂිකා ගේ ජායාරූප පෙලක් ඇය විසින් සිය ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය අඩවියේ මුදා හැර තිබෙනවා.

සැමදාම අඩනිරුවත් විලාසිතා එකතු කරන යුරේනි නොෂිකා නාන ඇදුමෙන් සැරසිලා එම ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට එකතු කර තිබෙනවා.

ඇය උණවටුන ප්‍රදේශයේ දී මෙම ජායාරූප පෙළ රැගෙන ඇති අතර මුහුද යට කිමිදීමේ ද සිදුකර තිබෙනවා.

මේ එම ජායාරූප පෙළයි මේ..

1.

May be an image of 1 person, nature, ocean and sky

2.

May be an image of 1 person, nature, ocean and sky

3.

May be an image of 1 person, standing and body of water

4.

May be an image of 2 people and body of water

5.

May be an image of 1 person and body of water

6.

May be an image of 1 person, body of water and text that says 'Nature Worio'

7.

May be an image of 5 people, people standing, outdoors and text that says 'Nature Worio'

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්