ආර්ථිකයේ ස්ථාවර බවක් ඇති කිරීමට නම් IMF එකට යා යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. 2022 අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ තුන් වන දිනය අදට යෙදී තිබු අතර එයට සහභාගී වෙමින් ඔහු එම අදහස් පළ කර සිටියා.

මෙහිදී අදහස් දැක්වු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා,

“මොකද්ද අද වෙන්නේ, ප්‍රධාන වශයෙන්, රටේ මධ්‍යම පන්තිය විනාශ වෙනවා. දැන් මේ මධ්‍යම පන්තිය නැතිකරන්න යනවා ද? අද අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. 70 වගේ නෙමෙයි. අද තියෙන්නේ වෙනත් කාලයක්. දැන් තරුණයින් ට මඤ්ඤොක්කා කාලා පුරුදු නෑ. අපි කෑවා පොඩි කාලේ කොළඹ හිටියත්. අද ඒක වෙන්නේ නෑ. අලුත් තැනකට යන්නේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේක ස්ථාවරභාවය ඇති කරන්න නම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ගිහින් කතා කරන්න. මම හිතන්නේ නැහැ රැකියා ඉවත් කරන්න කියන කොන්දේසි දායි කියලා.”

මෙහිදී හිටපු අගමැතිවරයාගෙන් වෙළෙද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ප්‍රශ්නයක් නගා සිටියා,

” ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලට අපි ගිහින් දුෂ්කර තත්ත්වය ගැන පහසුකමක් ගන්න ගියොත් ඔබතුමන් හොඳටම දන්නවා ඒ අය විසින් කොන්දේසි මාලාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කොන්දේසි මාලාවේ ඇති වෙන ප්‍රතිපත්තිමය තත්ත්වයන් ට ඔබතුමන්ලා විපක්ෂය වශයෙන් එකඟ වෙනවා ද?”

ඊට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙසේ පිළිතුරු දුන්නා.

“IMF එකට යන්න. එතැනට ගියාම කොන්දේසි තියෙයි. මම කියන්නේ රැකියා ඉවත්කරන එක ගැන අපිත් කියන්නම්. යම්කිසි විනයක් ඇති කරයි. මුල්‍ය විනයක්. ඒක අවශ්‍යයි. මේක හරියට අර නක්ෂත්‍ ශාස්ත්‍රය අනුව කියනවා නම් මේ කිව්වේ ග්‍රහයේ 6 දෙනෙක්. ආර්ථික අඵල ග්‍රහයෝ 6 දෙනෙක්. ග්‍රහයෝ 2ක් නැත්නම් 3ක් රාශි ගත වුණොත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කවුරුත් නෑ. කොහොම ද කරන්නේ මේ අය. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ආණ්ඩුවට විතරක් නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ට පාර්ලිමේන්තුව සම්පූර්ණයෙන් ම එපා වෙලා තියෙන්නේ. අපි කාගෙවත් මුණට කැමති නෑ.”

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්